Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 juni 2009.
Årsredovisning2008.pdf (1 980 kB)