Stadgar: Stadgar 2019 V1.0 (1).pdf

Renoveringsregler: ROLS V3.pdf
Ingrepp i bärande väggar eller installationer för ventilation, värme, avlopp, vatten, bredband kräver tillstånd från styrelsen.