Föreningen

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, numera kallat privatbostadsföretag.
         
Organisationsnummer 769602-9052

Brf Snickaren 15 bildades 1998 och var inledningsvis en passiv förening fram till 2005 då fastigheten förvärvades av medlemmarna och ombildning skedde.

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Snickaren 15 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att förvalta fastigheten och upplåta lägenheter med nyttjanderätt under obegränsad tid såsom bostadsrätt. 
        
Juridisk person vägras medlemskap i föreningen enligt våra stadgar.

Fastigheten omfattar följande tre adresser:
   Odengatan 28
   Odengatan 30
   Odengatan 32


Adress till föreningen

Brf Snickaren 15
Odengatan 28
113 51  STOCKHOLM


Lokaler

I fastigheten finns 7 affärslokaler i gatuplanet och våra hyresgäster är:
-
7-Eleven
- Frisör Creative Headz

- Optiker K Lindbäck

- Tidningsspecialisten/Postnord
- Kronans Apotek
- Lekcenter

- Layer & MeshFastigheten

Fastigheten Snickaren 15 som byggdes 1966 ritades av den kände arkitekten Kjell Ödéen. Fastighetsbolaget Hufvudstaden lät bygga fastigheten för egen förvaltning. Inriktningen var att hålla nere de framtida driftskostnaderna så långt det var möjligt, vilket fick till följd att bästa möjliga material användes. Målet var att allt material skulle ha en livslängd på minst 100 år. Fastigheten är i mycket gott skick.

Det finns 45 lägenheter varav 44 idag har upplåtits med bostadsrätt. I varje trappuppgång finns 15 lägenheter och totalt är dessa fördelade enligt följande:
- 30 st 4 rok
10 st 3 rok
-
5 st  1 rok
Samtliga lägenheter mot gården har stora 4,5 kvm balkonger eller egen uteplats.

Garaget i två plan med 60 parkeringsplatser, infrastruktur för laddbaoxar enligt boverkets riktlinjer och en biltvättplats nås med hissen från resp. trapphus med hjälp av nyckel. Hushållsladdning av elbil görs via egen mätare, man betalar för sin förbrukning och har möjligheten att välja egen leverantör av el.

Från första våningen kommer man ut på en stor avskärmad innergård men växter och sittgrupper


Uppvärmning sker med fjärrvärme, som ingår i avgiften. Installation för värmeåtervinning återvinner en betydande del av värmen i frånluften.

Följande ingår i månadsavgiften:
1. Tvättstugor - två stycken på vinden med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, och mangel 
2. Sopnedkast i varje trapphus
3. Återvinningsrum med sortering
4. Cykelparkering i garageplan
5. Ett vindsförråd för varje lägenhet
6. Föreningslokal
7. Snickarbod 
8. Trappstädning
9. Bredband
10. KabelTV

           
                       

Lägenheterna

Kallt och varmt vatten ingår i månadsavgiften.

Varje lägenhet har egen elmätare. Varje bostadsrättsägare betalar sin egna förbrukning och har därmed möjligheten att välja egen leverantör av el.

Alla lägenheter har golv av Jurakalksten i kapprum och hall, treor och fyror har väl fungerande öppen spis som är kopplad till fastighetens ventilations- och värmeåtervinningssystem. 


Föreningen har ett gruppavtal med ComHem. Alla lägenheter har ett digitalt basutbud på 9 fasta kanaler samt 8 valbara kanaler enligt ComHem ”Medium 8 Favoriter”, kostnaden ingår i avgiften. Medlemmar kan teckna individuella avtal med ComHem för ett större utbud.


Föreningen äger ett 1 Gbit/s fastighetsnät för Internet som är anslutet via optisk fiber till Stokab AB stadsnät. Alla lägenheter har avgiftsfritt tillgång till 100 Mbit/s bredband som levereras av Bredband2. Medlemmarna kan individuellt uppgradera till 1 Gbit/s från Bredband2 mot extra kostnad.

Lägenheterna är försedda med brandvarnare. Det är ett krav att dessa sköts av de enskilda medlemmarna.


Förvaltning

Ekonomiska förvaltningen hanteras av Fastighetsägarna Stockholm AB.

Kontakta alltid föreningens ekonomiska förvaltare angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta
3. Registrerad ägare till lägenheten
4. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
5. Panter
6. Förmögenhetsvärde 


Övrigt

Underhåll och reparationer. Se fö
reningens renoveringsregler.

Avgifterna har sänkts med 23% år 2007, med 10% år 2010 och med 10% år 2014. Efter senaste sänkningen är avgiften för t.ex. en lägenhet på 4 rok och 124 kvm, högst 2.562 kr/månad.         

Överlåtelseavgiften är satt till 2,5% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.Förvärvaren ansvarar för att avgiften betalas. Pantsättningsavgiften utgör 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Avgiften erläggs av pantsättaren.

Föreningen har lån på ca 6500 kr/kvm uppvärmd yta


Övrigt hänvisas till vår senaste Årsredovisning.