Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Årsredovisning för perioden 1/9/2005 - 31/12/2006, föreningens första verksamhetsår, fastställdes vid ordinarie stämma den 12 juni 2007, se

Årsredovisning 2005-09-01--2006-12-31.pdf (290 kB)